Công ty TNHH K-Labtech | Phòng xét nghiệm mẫu, xét nghiệm gen di truyền.

XÉT NGHIỆM

 • K-Labtech Catalogue

  Đăng lúc: 27-10-2020

  Huyết học, sinh học phân tử, gene, miễn dịch học, tế bào học, vi sinh, .v.v

 • HEATH CHECKUP

  Đăng lúc: 08-12-2023

  Sàng lọc Ung thư, Đột quỵ, Máu

 • UNG THƯ

  Đăng lúc: 15-12-2020

  Ung thư di truyền, Ung thư máu

 • GENE

  Đăng lúc: 10-06-2022

  Thực hiện các xét nghiệm sàng lọc bộ gen

 • SẢN KHOA

  Đăng lúc: 16-04-2021

  G-NIPT, i-SCREEN, Wilson Disease,...

back-to-top.png
gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook