Công ty TNHH K-Labtech | Phòng xét nghiệm mẫu, xét nghiệm gen di truyền.

HÓA MÔ MIỄN DỊCH

  • HÓA MÔ MIỄN DỊCH

    Đăng lúc: 01-01-1970

    Hóa mô miễn dịch (IHC) là quá trình xác định chọn lọc kháng nguyên (protein) trong tế bào của một mẫu mô nhờ nguyên tắc kháng nguyên gắn đặc hiệu với kháng...

back-to-top.png
GC CELL gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook