Công ty TNHH K-Labtech | Phòng xét nghiệm mẫu, xét nghiệm gen di truyền.

MIỄN DỊCH

  • MIỄN DỊCH

    Đăng lúc: 01-01-1970

    Miễn dịch học là môn học nghiên cứu về sự bảo vệ của cơ thể chống lại các đại phân tử ngoại lai hoặc vi sinh vật xâm nhập và những đáp ứng của cơ...

back-to-top.png
GC CELL gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook