Đoàn K-Labtech, GC Labs tham quan hợp tác Medic Lab

20-11-2019

CEO K-Labtech và đoàn GC Labs tham quan Trung tâm Y Khoa Medic Hòa Hảo trong việc xúc tiến hợp tác xét nghiệm, điều trị và chẩn đoán y khoa, trao đổi kỹ thuật, kiến thức chuyên môn.

 

Qua đó, đặt tiền đề cho sự thúc đẩy lĩnh vực y tế giữa 2 bên. Đồng thời cũng tổ chức tham quan Tập Đoàn Y tế Green Cross đối với Medic Lab, cùng nhau tăng cường trong lĩnh vực y khoa lâm sàng.

 

back-to-top.png
GC CELL gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook