CÔNG TY TNHH K-LABTECH

DES (Diagnostic Exome Sequencing)

  • DES Report

    Đăng lúc: 17-07-2020

    Diagnostic Exome Sequencing phân tích 4,503 gene để tìm các biến thể gây bệnh trong DNA của người.

back-to-top.png
gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook