CÔNG TY TNHH K-LABTECH

WES (Whole Exome Sequecing)

  • WES Report

    Đăng lúc: 04-05-2020

    Giải trình tự vùng gen exome (Whole exome sequencing - WES) là một ứng dụng của công nghệ giải trình tự thế hệ mới để xác định các biến thể trên tất cả các...

back-to-top.png
gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook