CHỨNG NHẬN NỘI NGOẠI KIỂM GREEN CROSS LABORATORIES

12-11-2019

GC Labs là Tập đoàn số 1 về Y tế tại Hàn Quốc. Trong quá trính phát triển và mở rộng toàn cầu, GC Labs đã đạt được những chứng nhận quan trọng trong và ngoài nước đáng kể như CAP, CDC EQUIP, CDC NSQAP, ...

 

 

back-to-top.png
GC CELL gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook