CÔNG TY TNHH K-LABTECH

Giới thiệu

K-Labtech được thành lập tại Việt Nam có trụ sở chính tại Hàn Quốc với tư cách là đối tác của GC-Labs (Green Cross Labs) và GC Genome (Green Cross Genome) đóng vai trò đảm nhận, marketing, nhận mẫu, thực hiện xét nghiệm, vận chuyển và truyền tải kết quả.

 

 

 

back-to-top.png
gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook