CÔNG TY TNHH K-LABTECH

Hỏi đáp

  • 1. Thông tin chi tiết xét nghiệm Calprotectin là gì?

     

  • 2. α1-Antitrypsin được thực hiện bằng phương pháp và thiết bị nào?

    Xét nghiệm α1-Antitrypsin được thực hiện bằng:

    - Phương pháp: TIA (Turbidimetric immunoassay)

    - Thiết bị: Cobas 8000 (c702)  (Roche)

back-to-top.png
gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook