Công ty TNHH K-Labtech | Phòng xét nghiệm mẫu, xét nghiệm gen di truyền.

  • Mini keeper - Dongwoo Tech
  • Giới thiệu GC Labs (KOR)
  • Giới thiệu GC Labs (ENG)
Bước: 1

Nhận thông tin

Tiếp nhận thông tin yêu cầu xét nghiệm

Bước: 2

Nhận mẫu

Nhân viên thu mẫu K-Labtech sẽ đến trực tiếp để nhận mẫu.

Bước: 3

Xét nghiệm

Mẫu được xét nghiệm tại Hàn Quốc

Bước: 4

Trả kết quả

Truyền tải kết quả xét nghiệm qua mail & website

Đối tác

    6204645014405710.jpg 612576486279737.jpg 2191224934095560.jpg 967228553145428.png 671508742046410.jpg 552130250050734.jpg 3177230006739530.jpeg 5789673840081440.png 7417146928374470.jpg 233247458147228.jpg 3529828159513400.png 7871449462534680.png

Công ty TNHH K-Labtech là đối tác của GC-Labs (Green Cross Labs) và GC Genome (Green Cross Genome) tại Hàn Quốc. Hiện nay, K-Labtech đóng vai trò đảm nhận thu thập các loại xét nghiệm (ít được thực hiện tại Việt Nam) tại các bệnh viện, đơn vị phòng khám và hỗ trợ tư vấn sau khi nhận kết quả xét nghiệm.

Hãy để lại thông tin bạn cần tư vấn, K-Labtech sẽ liên hệ và tư vấn giải pháp tốt nhất cho sức khỏe của bạn và gia đình!

 

back-to-top.png
GC CELL gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook