Công ty TNHH K-Labtech | Phòng xét nghiệm mẫu, xét nghiệm gen di truyền.

5000+ Danh mục xét nghiệm
300+ Danh mục ủy thác tại Việt Nam
Tổng xét nghiệm đã thực hiện 30,000+ (Tính đến 12/2023)
100+ Chuyên gia tư vấn, bác sĩ
1000+ Đối tác toàn quốc
  • Mini keeper - Dongwoo Tech
  • Giới thiệu GC Labs (KOR)
  • Giới thiệu GC Labs (ENG)
Bước: 1

Nhận thông tin

Tiếp nhận thông tin yêu cầu xét nghiệm

Bước: 2

Nhận mẫu

Nhân viên thu mẫu K-Labtech sẽ đến trực tiếp để nhận mẫu.

Bước: 3

Xét nghiệm

Mẫu được xét nghiệm tại Hàn Quốc

Bước: 4

Trả kết quả

Truyền tải kết quả xét nghiệm qua mail & website

Đối tác

    6204645014405710.jpg 612576486279737.jpg 2191224934095560.jpg 967228553145428.png 671508742046410.jpg 552130250050734.jpg 3177230006739530.jpeg 5789673840081440.png 7417146928374470.jpg 233247458147228.jpg 3529828159513400.png 7871449462534680.png
back-to-top.png
GC CELL gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook