CÔNG TY TNHH K-LABTECH

Bảng giá dịch vụ

STT Mã Code Tên Loại mẫu Lịch kiểm tra Giá
2 C450 Cu (U) [ICP-MS] Mon-Fri 560,000
back-to-top.png
gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook