CÔNG TY TNHH K-LABTECH

Bảng giá dịch vụ

STT Mã Code Tên Loại mẫu Lịch kiểm tra Giá
1 ON090 Sàng lọc gen ung thư di truyền -NGS (Có yếu tố di truyền) 12 days 0
1 N001 Ung thư di truyền nữ giới - Hereditary Breast/Ovarian Cancer (BRCA1, BRCA2, TP53,...) 12 days 0
1 IM01 Organic acid profile 7 days 0
2 ON087 Sàng lọc gen đột quỵ (Có yếu tố di truyền) 14 days 0
3 N800 Sàng lọc sơ sinh - Newborn Screening Test 7 days 0
4 ON035 I-screen (Newborn Genome Screening) 6 days 0
5 O002 G-NIPT (Premium) 7 days 0
8 S715 MAST allergy 5 days 0
back-to-top.png
gcbabbss GC GENOME
Zalo
favebook